Tønsbergkoret ble konstituert 20.september 1922.

 

Initiativtager var Sigurd Hassum, som kom til å være korets dirigent i 47 år. Koret bar derfor navnet “Hassums kor” i oppstarten og ganske snart het det “Tønsberg blandede kor”. Sanginteresserte ble 20.mai (et halvt år før konstitueringen) bedt om å melde seg på liste utlagt i Bokhandler Falck og i Tønsberg Musikkhandel, eller ringe telefonnummer 101. I september hadde man opptaksprøver og det står i protokollen:

“Den foreløpige bedømmelseskomitè behandlet resultatet, og de som man fant mindre tjenelige ble i ugens løp underrettet herom.”

Koret startet opp med 59 sangere, og høydepunktet for medlemsantallet var under krigen hvor de talte 70 sangere. 20års -jubileets konsert måtte imidlertid avlyses p.g.a. krigstid. I 1969 fikk koret etter 47 år sin andre dirigent i rekken, nemlig marinemusikeren Kurt Johansen. 50års-jubileeet ble markert med kirkekonsert, sammen med Tønsberg musikkorps av 1919 og solosang i tillegg til store og klassiske kornumre. Koret hadde nye korantrekk for anledningen: Sorte bukser/spencerskjørt og hvite langermermete bluser. På jubileumsfesten på Håndværkeren var det 70 gjester, deriblandt ordføreren i Tønsberg med frue.

På syttitallet var det nært samarbeide med Tønsberg Musikkorps av 1919, da de to foreningene hadde samme dirigent. Dette var en aktiv tid med besøk av et Islandsk kor, besøk av et svensk kor: Larskören og gjenvisitt året etter, tur til Tønsbergs vennskapsby Roskilde, konsert med Erik Bye og Josefine Baker, konsert med Erik bye og Elin Prøysen, arrangement med Odd Grythe/Ivar Ruste/ Arnt Haugen på Klubben, kirkekonserter og tur til sjømannskirken i Gøteborg.

I 1975 ble Jan Simensen valgt til formann, da Aase Krogh Andersen takket for seg etter 11 år i lederrollen. Jan Simensen er den dag i dag en aktiv sanger i koret, og selvfølgelig æresmedlem etter mange års innsats for koret. I 1976, ble adventskonserten med Musikkkorps av 1919 og Tønsbergkoret tatt opp av NRK og deler av dette kom på Østlandssendingen. Händels “Halleluja”, Den helliga staden” og “Panis Angelicus” var med på programmet.

55 års jubileet fant sted på Klubben. Programmet het: “Sang og spill i operettestil”, med utdrag fra operetter som Shubertina, Sommer i Tyrol, Oklahoma og Spelemann på taket.

I 1978 ble det arrangert vennskapsbyfestival i Tønsberg hvor Tønsbergkoret og Tønsberg Sangforening sto for organiseringen. Det kom  besøk av to kor fra Sverige, et fra Finland og et fra Danmark. I 1979 var koret på landsangerstevne i Trondheim og året etter var det 50 års-jubileum for Sangerlaget( senere Vestfold Korforbund) i Tønsberg, hvor medlemskorene deltok.

Trykkefil-jub-heftet-90-år